Multinodös struma

  • Definition:Tillståndet omfattar hela spektrat från tillfällig upptäckt av en liten, solitär knöl till stor intrathorakal struma som förorsakar mekaniska kompressionssymtom samt kosmetiska besvär
  • Förekomst:Den vanligaste formen av stora struma. Bland personer över 20 år hade 0,4 % av alla män och 2,9 % av alla kvinnor struma i en norsk undersökning
  • Symtom:I den tidiga fasen är tillståndet asymtomatiskt. Så småningom uppstår en synlig struma och med tiden kan hypertyreos uppstå
  • Kliniska fynd:Struma, eventuellt symtom på hypertyreos
  • Diagnostik:TSH, FT4 och eventuellt FT3. Ultraljudsledd finnålspunktion med cytologi vid solitär knuta och vid nodulus >1 cm i nodös struma för att utesluta malign förändring. Kliniskt diffus struma som är stationär eller växer långsamt hos en eutyreoid patient är normalt inte någon indikation för ytterligare bildutredning. Scintigrafi, CT eller MR är aktuellt i vissa fall.
  • Behandling:Observation, kirurgi eller radiojodbehandling

Basfakta

Definition

  • Enkel struma, struma med flera knölar, kolloid struma, knölstruma, toxisk knölstruma och struma nodosa är varianter av samma sjukdom som utvecklas över tid.
  • Tillståndet omfattar hela spektrat från tillfällig upptäckt av en liten, solitär knöl till stor intrathorakal struma som förorsakar mekaniska kompressionssymtom samt kosmetiska besvär.
  • Tillståndet är länge eutyreoid (atoxisk struma), men kan med tiden bli hypertyreoid (toxisk knölstruma), bara undantagsvis blir patienten hypotyreoid.
  • Cancerrisken anges vara cirka 3–5 % och är oberoende av om körteln innehåller en ensam knöl eller flera knölar.1-2
  • Behandlingen av tillståndet är fortfarande omstridd.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.