Myxödemkoma

  • Definition:Myxödemkoma definieras som allvarlig hypotyreos som leder till konfusion, hypotermi och andra symtom
  • Förekomst:Mycket sällsynt tillstånd numera
  • Symtom:Huvudsymtom är hypotermi och olika grader av medvetandeförändring. 
  • Kliniska fynd:Hypotermi, medvetandeförändring, lågt blodtryck, långsam puls, hyponatremi, hypoglykemi och hypoventilation
  • Diagnostik:Viktiga tilläggsundersökningar är FT4, TSH, kortisol och ACTH
  • Behandling:Akut behandling med vätska, kortison och tyroxin

Basfakta

Definition

  • Myxödemkoma definieras som allvarlig hypotyreos som leder till konfusion, hypotermi och andra symtom.1
  • Orsaken är som regel en akut försämring av en odiagnostiserad eller obehandlad hypotyreos som utlösts av en stressfaktor.
  • Det är ett akutmedicinskt tillstånd med hög dödlighet.
  • Tidigt igenkännande av diagnosen och behandling är avgörande.

Diagnos

Behandling

Övervakning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.