Tyreoideacancer

Basfakta

Definition

 • Differentierade tyreoideacarcinom har uppstått från epitelet i folliklarna och utgör minst 94 % av alla fall med tyreoideacancer:1
  • Är antingen papillära carcinom eller follikulära
 • Medullära carcinom är neuroendokrina.
 • Tyreoideacancer stadieindelas enligt TNM-systemet:2
  • T – utbredning av tumör
  • N – lymfknutsinvolvering
  • M – eventuella fjärrmetastaser

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.