Tyreotoxikos (hypertyreos)

  • Definition:Tillstånd med ökad mängd cirkulerande fria tyreoideahormoner. Tyreotoxikoserna delas in i hypertyreos med ökad produktion av hormon och tyreoiditer då lagren av hormon töms. Båda leder till förhöjda hormonnivåer i blodet. Vanligaste orsaken är autoimmun stimulering av sköldkörteln (Graves sjukdom).
  • Förekomst:Prevalens är 0,5– 0,8 % i Europa.
  • Symtom:Vanligaste symtomen är avmagring, trötthet, värmeintolerans och hjärtklappning.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara rastlös patient med takykardi, förmaksflimmer, livliga reflexer, förstorad sköldkörtel och exoftalmus.
  • Diagnostik:Diagnosen bekräftas av lågt TSH och högt FT4.
  • Behandling:Betablockerare kan verka symtomlindrande vid tyreotoxikos. Vid hypertyreos minskas hormonproduktionen genom tyreostatikabehandling, radioaktivt jod eller tyreoidektomi. Vid tyreoiditer är den höga ämnesomsättningen övergående och man får avvakta spontan normalisering. Vid den virusorsakade tyroiditen kan inflammationsdämpande läkemedel behövas.

Basfakta

Definition

  • Tillstånd med ökad effektiv mängd cirkulerande, fria tyreoideahormoner – fritt tyroxin (FT4) och/eller fritt trijodtyronin (FT3):1
    • Man delar in tyreotoxikoserna i hypertyreos och tyroidit
  • Subklinisk hypertyreos definieras som lågt eller inte mätbart TSH och normalt fritt tyroxin (FT4) och fritt trijodtyronin (FT3).2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.