Tyreotoxisk kris

Basfakta

Definition1

  • Livshotande tillstånd som kännetecknas av hypertyreossymtom som snabbt förvärras.
  • Uppträder oftast hos patienter med obehandlad eller otillräckligt behandlad tyreotoxikos.
  • Ofta en utlösande faktor.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.