Bedömning av biokemiska laboratorieprover hos äldre

Basfakta

Allmänt

  • De flesta biokemiska prover har samma normalområde för äldre som för yngre.
  • Man måste vara försiktig med att avskriva avvikelser som "åldersförändringar" eftersom det då är lätt hänt att man förbiser patologiska tillstånd.

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.