Demens – kartläggning av problembeteende

Basfakta

Allmänna kriterier för demens (ICD-10)

Problemställning och problemlösning

1. Identifiera problembeteendet

2. Kartlägga och bedöma faktorer som påverkar patientens beteende1

Patientinformation

Patientföreningar


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.