Misstanke om demens

Basfakta

Definition

  • Demens är en samlingsbeteckning på en rad sjukdomstillstånd i hjärnan. 
  • Man skiljer mellan sen debut (≥65 år) och tidig debut (<65 år).

Differentialdiagnoser

Diagnos

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientföreningar

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.