Minnessvikt

Basfakta

Definition

  • Minskad förmåga att använda sig av sina erfarenheter eller att minnas tidigare upplevelser, i en sådan grad att det går ut över normal funktionsförmåga.
  • Minnet är en förutsättning för att förstå sin omvärld och igenkänning är en grundläggande förutsättning för trygghetskänslan.
  • Minnessvikt är ofta ett tillstånd som utvecklas gradvis.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Skattningsformulär

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.