Palliativ vård av äldre

Allmänna principer

  • En patient är döende när ingen tillgänglig behandling kan förhindra att organsvikt leder till döden inom nära framtid. Detta måste bedömas på basis av kunskap om det medicinska tillståndet i kombination med kliniskt omdöme.
  • Det är viktigt att miljön är lugn och trygg. Man måste bedöma om patienten bör vara hemma eller på ett boende. Sjukhus kan vara ett sämre alternativ. Palliativ vård i hemmet är beroende av att anhöriga kan och vågar ställa upp.1
  • Några dagars konstgjord förlängning av dödsprocessen är ingen vinst.
  • Ingen bör dö ensam.

Symtom och tecken i livets slutskede

Åtgärder

Kan fler få dö hemma?

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.