Kyfos hos äldre

Basfakta

Definition

  • Med åldern tenderar den sagittala konvexiteten hos den normala bröstryggraden, kyfosen, att tillta.1
  • Om kyfoseringen blir uttalad används ibland beteckningen hyperkyfos.2
  • Orsakerna till och konsekvenserna av kyfos är inte särskilt väl klarlagda, även om osteoporos är en central faktor.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.