Munhälsa för äldre

Basfakta

Definition

  • Acceptabel munhälsa innebär att brukaren:
    • Inte har smärtor, obehag eller allvarliga sjukdomar i munhålan
    • Har tillfredsställande tuggfunktion
    • Kan kommunicera och ha sociala kontakter utan problem som beror på tänderna

Behandling

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.