Akuta bäckensmärtor hos kvinnor

Basfakta

Definition

  • Akuta smärtor i nedre delen av buken hos kvinnor.1
  • Diagnostiken kan vara svår eftersom anamnesen och fynd vid den fysikaliska undersökningen ofta är ospecifika, och eftersom den kliniska presentationen kan variera betydligt.2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.