Dysmenorré

Basfakta

Definition

 • Smärtsam menstruation som beror på kramper i livmodern.1-2
 • Primär dysmenorré: Organisk orsak kan inte påvisas:
  • Börjar hos de flesta sex till tolv månader efter menarke, när ovulationscykeln har etablerats
  • Smärtan varar vanligen i 8–72 timmar
 • Sekundär dysmenorré:
  • Organisk orsak kan påvisas
  • Kan uppstå närsomhelst men är vanligast i 30- eller 40-årsåldern 3

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.