Gynekologiska blödningsrubbningar

Basfakta

Definition

 • Onormal uterinblödning kallas också "abnormal uterine bleeding"/AUB, blödning hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder:
  • Ersätter äldre terminologi: menorragi, metrorragi, menometrorragi, dysfunktionell uterinblödning, oligomenorré och amenorré
  • Indelas i strukturella/icke-strukturella orsaker, se PALM-KOEIN nedan
 • Onormal uterinblödning definieras i kategorierna:1
  • Frekvens:
   • <24 eller >38 dagars menstruationscykel eller amenorré (inga blödningar)
  • Regelbundenhet:
   • Variationen i längden på menscyklerna, det vill säga den kortaste jämfört med längsta
    perioden är >8–10 dagar
  • Volym:
   • Liten eller stor enligt patienten
   • Påverkas livskvaliteten?
  • Varaktighet:
   • >8 dagars menstruationsblödning
  • Förekomst av mellanblödning:
   • Slumpmässig eller cyklisk (förutsägbar)
  • Oplanerad blödning vid behandling med gestagen med eller utan östrogen (p-piller, vaginalring, p-spruta)

Differentialdiagnoser strukturella orsaker (PALM)

Differentialdiagnoser icke-strukturella orsaker (KOEIN)

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.