Kroniska smärtor i nedre buk/bäcken hos kvinnor

Basfakta

Definition

  • Ett symtomkomplex eller syndrom karakteriserat av smärta från naveln till perineum, eventuellt med utstrålning till korsrygg/sacrum, utan entydigt somatisk orsak, funnits mer än 6 månader1-2
  • Typiskt är ständig smärta, men det kan också förekomma recidiverande akuta smärtor:
    • Inbegriper inte smärtor som uteslutande finns vid menstruation eller samlag
  • Ofta har patienten minst två vanliga smärtrelaterade tillstånd, exempelvis endometrios, interstitiell cystit, IBS, fibromyalgi eller levator ani-syndrom:
    • Dessa tillstånd kan vara orsak till, en följd av eller en komponent av kroniska smärtor i nedre buk/bäcken3
  • Se också eget dokument (av typen "Tillstånd och sjukdomar") om kroniska smärtor i nedre buk/bäcken hos kvinnor.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.