Primär amenorré

Basfakta

Definition

  • Flickor i 14-årsåldern som inte har fått menstruation och därtill saknar sekundära könskaraktäristika: bröstutveckling, pubesbehåring och tillväxtspurt.1
  • Flickor i 16-årsåldern som inte har fått menstruation, men som har sekundära könskaraktäristika.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.