Resistenser i lilla bäckenet

Basfakta

Definition

  • Vid tillfälligt fynd av resistenser i bäckenet är det omöjligt att veta säkert vad som orsakar detta – det kan röra sig om benigna så väl som maligna gynekologiska sjukdomar samt icke-gynekologiska orsaker.1
  • Resistenser i bäckenet bedöms med hjälp av ultraljud som cystiska, solida eller komplexa.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.