Sekretion från bröstvårtorna

Basfakta

Definition

  • Sekretion från en eller båda bröstvårtorna hos kvinnor som inte ammar.
  • Sekretionen kan vara intermittent eller pågående, lätt eller riklig, fritt flytande eller den måste pressas ut, enkelsidig eller dubbelsidig.1-2
  • Galaktorré är utsöndrande av mjölk eller mjölkliknande sekret från bröstet och förekommer i små mängder normalt hos 50–80 % av kvinnor i reproduktiv ålder.
  • De flesta fall är godartade.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.