Sexuell dysfunktion hos kvinnor, symtom

Basfakta

Definition

 • Sexuell dysfunktion hos kvinnor är ett sammansatt och dåligt förstått tillstånd som kan drabba kvinnor i alla åldrar.1
 • Sexualfunktionen påverkas av sociala, psykologiska, hormonella, miljömässiga och biologiska faktorer.2
 • Sexuella problem kan klassificeras som sexuella besvär, dysfunktion eller störningar.3
 • Problemen kan också definieras som:4-5
  • Livslånga (primära) eller förvärvade (sekundära)
  • Situationsbetingade – uppstår bara i vissa situationer eller med en särskild partner
  • Generaliserade – uppstår i alla situationer och med varje partner
 • Se även samlingsdokumentet om sexuell dysfunktion hos kvinnor.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.