Smärtor i brösten

Basfakta

Definition

  • Vi skiljer mellan cykliska och icke-cykliska smärtor i brösten, mastalgi.1-2
  • Cykliska smärtor är ofta bilaterala och förekommer sent i lutealfasen av menstruationscykeln, som led i premenstruellt syndrom eller oberoende av detta, och upphör vid menstruationsstarten.3-5
  • Icke-cykliska smärtor är oberoende av menstruationscykeln och beror vanligen på ömma cystor, ektatisk mjölkgång med eller utan ruptur, eller ömma knölar.3

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.