Vaginal flytning

Basfakta

Definition

  • Sekretion från slidan utöver det normala.1-3
  • Normalt är vaginalsekret slemmigt, mjölkvitt eller klart. Vid kontakt med luft oxiderar det och blir gulaktigt.
  • Lukten är vanligen inte oangenäm.
  • Även om vaginal flytning kan ha otaliga orsaker, är tillståndet i regel förbundet med infektion eller atrofiska förändringar.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.