Akut bäckeninfektion och salpingit

  • Definition:Akut bakteriell infektion i endometriet, äggledarna, bäckenperitoneum och eventuellt ovarier.
  • Förekomst:Incidens i åldersgruppen 15–44 år är cirka 10–20 fall per 100 000 kvinnor årligen. 
  • Symtom:Bäckensmärtor och flytningar, en del har feber och allmänpåverkan, blödningsrubbningar, dyspareuni och urinvägssymtom.
  • Kliniska fynd:Typiska fynd är inflammerad cervix och onormala flytningar. Uterus eller adnexa är ömma vid palpation.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Provtagning för klamydia, mycoplasma och gonorré och eventuellt andra agens. CRP.
  • Behandling:Antibiotika och vila. Inläggning i svåra fall.

Basfakta

Definition

  • En mono- eller polymikrobiell infektion i endometriet, äggledarna, bäckenperitoneum och eventuellt ovarierna.
  • Oftast föreligger en bilateral äggledarinfektion, salpingit.
  • Förkortas ofta PID – pelvic inflammatory disease.
  • Tidig behandling är viktig för att undvika sekvelen.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.