Genital prolaps

 • Defintion:Sänkning av ett eller flera bäckenorgan ner mot vaginalöppningen, såsom urinblåsan, tarmen, livmodern eller vaginaltoppen om livmodern är bortopererad.
 • Förekomst:Prevalens av kliniskt signifikant prolaps uppges vara runt 3–6 %
 • Symtom:Måttlig prolaps ger få eller inga symtom. Vid mer uttalade förändringar märks tryck- och tyngdkänsla i underlivet, och det kan komma ut en bula ur slidan. Tilläggssymtom som kan förekomma är blåstömningsproblem, trängningar, urininkontinens, svårigheter att tömma tarmen, inkontinens för gas och avföring och samlagssvårigheter.
 • Kliniska fynd:Prolaps kan provoceras fram i gynekologiskt läge.
 • Diagnostik:Tilläggsundersökningar behövs vanligen inte, eventuellt kan urodynamisk undersökning vara av värde vid samtidig inkontinens eller för att avslöja dold ansträngningsinkontinens.
 • Behandling:Bäckenbottenträning, viktminskning, eventuellt pessar, lokalt östrogen eller kirurgi.

Basfakta

Definition

 • Kallas också för framfall.
 • Innebär en sänkning av ett eller flera bäckenorgan ner mot vaginalöppningen, såsom urinblåsan, tarmen, livmodern eller vaginaltoppen om livmodern är bortopererad.1-2
 • Genital prolaps kan leda till miktions-och/eller defekationsproblem.
 • Prolaps är vanligast hos kvinnor som fött flera barn vaginalt.
 • Typer av genital prolaps:
  • Cystocele/cystouretrocele – urinblåsa/urinrör buktar in mot främre vaginalväggen
  • Rektocele – ändtarmen buktar in mot bakre vaginalväggen
  • Enterocele – tunntarmen buktar in mot bakre/inre vagina
  • Uterusprolaps innebär att livmodern sjunkit ner och graderas från 1–4. Om livmodern är bortopererad kan vaginaltoppen sjunka ner
  • Ovanstående anatomiska förändringar kan förekomma var för sig eller i kombinationer
 • Det finns två huvudsystem för att gradera allvarlighetsgraden av genital prolaps:
  • Baden-Walker3
  • OPQ-systemet (Pelvic Organ Prolapse Quantification),4 som rekommenderas för närvarande

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.