Vulvovaginal lichen planus

 • Definition:Ett inflammatoriskt, autoimmunt tillstånd i keratiniserad hud och slemhinnor.
 • Förekomst:Ovanligt tillstånd där incidensen är högst i åldersgruppen 30–60 år.
 • Symtom:Klåda, brännande sveda, smärta, dyspareuni och postkoital blödning.
 • Kliniska fynd:Erosiv, papuloskvamös eller hypertrofisk lichen planus.
 • Diagnostik:Eventuellt biopsi.
 • Behandling:Lokala kortisonmedel och lokalbedövande medel. Om lokalbehandling inte hjälper kan peroral kortikosteroid ges. I vissa fall används de immunhämmande preparaten takrolimus eller pimekrolimus.

Basfakta

Definition

 • Är ett inflammatoriskt, autoimmunt tillstånd i keratiniserad hud och slemhinnor.1
 • Tre kliniska varianter förekommer i vulva:2
  • Erosiv lichen planus – den vanligaste varianten
  • Papuloskvamös lichen planus
  • Hypertrofisk lichen planus

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.