Sexuella smärttillstånd hos kvinnor

Basfakta

Definition

  • Dyspareuni:1-3
    • Återkommande eller ständig underlivssmärta i samband med samlag
    • Tillståndet kan vara primärt – har funnits från första försöket – eller sekundärt
  • Vaginism:1-3
    • Återkommande eller ständig muskelkramp i den yttre tredjedelen av vagina som stör samlaget

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.