Cervixcancer

  • Definition:Cancer som utgått från slemhinnan i endo- eller ektocervix.
  • Förekomst:Drabbar omkring 450 kvinnor varje år i Sverige. Orsakar cirka 140 dödsfall varje år i Sverige.
  • Symtom:Kontaktblödningar (exempelvis blödning vid samlag), postmenopausal blödning, ublödningar under graviditet utan obstetrisk orsak, ihållande vattniga flytningar.
  • Kliniska fynd:I tidig fas oftast inga kliniska fynd. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC)
  • Diagnostik:Cellprovtagning med analys för HPV och cytologi kan användas som screening. Biopsi från livmoderhalsen, konisering eller cervikal abrasio verifierar misstanke om cellförändringar. 
  • Behandling:Behandlingsalternativ kan vara cervikal abrasio eller konisering, hysterektomi, cytostatika och strålbehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.