Sarcoma uteri

Basfakta

Definition

  • Elakartad tumör som utgår från mesenkymal vävnad i uterus, antingen från endometriestroma eller från myometrium.1
  • Delas in i rena (malign vävnad kommer från mesenkymet) eller blandade tumörer (både mesenkym och malign epitelvävnad föreligger).
  • Kan också delas in i homologa (innehåller malign vävnad, som finns normalt i uterus) och heterologa ( innehåller malign vävnad, som inte normalt finns i uterus, till exempel ben och brosk).
  • De flesta rena uterina sarkom är leiomyosarkom och endometriestromasarkom (båda homologa).
  • Sarkom är mer aggressiva och har sämre prognos än andra maligna uterina tumörer.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.