Anemi hos vuxna

Basfakta

Definition

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar 

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.