Blödningstendens

Basfakta

Definition

  • Blödningstendens föreligger vid defekt hemostas som kommer till uttryck kliniskt.
  • Den underliggande förklaringen är defekter i kärlväggar, blodplättar, koagulationssystem och/eller det fibrinolytiska systemet.1-2
  • Patienten har också blödningstendens vid trombocytopeni, hög INR eller hög aPTT/APTT oberoende av om onormal blödning har påvisats.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.