Blödningsbenägenhet, blödningstendens

Basfakta

Definition

  • Blödningsbenägenhet eller blödningstendens föreligger vid defekt hemostas som kommer till uttryck kliniskt i form av blödning, onormalt kraftig blödning eller blödning som uppstår sent efter vävnadsskada;
    • Onormal kraftig blödning kan förekomma efter skada, vid näsblödning, menorragi eller långvarig blödning i samband med kirurgi eller tandingrepp
  • Den underliggande förklaringen är defekter i kärlväggar, blodplättar, koagulationssystem och/eller det fibrinolytiska systemet.1
  • Vid trombocytopeni, hög INR eller hög aPTT/APTT, oberoende av om onormal blödning har påvisats, föreligger också blödningsbenägenhet.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.