Lymfkörtelsvullnad hos vuxna

Basfakta

Definition

  • Lymfkörtelsvullnad innebär att en lymfkörtel är större än den normalt ska vara:
    • Vad som är normal lymfkörtelstorlek är mycket individuellt
    • Man skiljer på lokaliserad (regionala) och generaliserad lymfkörtelsvullnad
  • När storlek och/eller konsistens avviker från det normala, talas om lymfadenopati.1
  • Om en inflammatorisk svullnad (erytem, ömhet) är det mest framträdande fyndet talas ibland om en lymfadenit.2
  • Vid maligniteter i lymfatisk vävnad talas om (malignt) lymfom.

Differentialdiagnoser

Anamnes1,6-7

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.