Makrocytos, högt MCV

Basfakta

Definition

  • Makrocytos definieras som röda blodkroppar, erytrocyter, med en genomsnittlig volym som överstiger normalvärdet:
    • Övre gränsvärden varierar från 95 till 100 fL1-3
  • Makrocytos förekommer ofta med anemi, makrocytär anemi:
    • Se egna texter om Anemi hos vuxna och Anemi hos barn
    • Makrocytos förekommer också ofta utan anemi och dokumentationen för utredning av isolerad makrocytos är begränsad2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.