Monoklonal gammopati och MGUS

Basfakta

Definition

  • Begreppet beskriver växt av en klon med plasmaceller som ger ökad produktion av monoklonalt protein.
  • M-protein och M-komponent beskriver fynd av monoklonalt protein (M står för monoklonal).
  • MGUS är förkortningen för monoklonal gammopati av oklar signifikans, på engelska monoclonal gammopathy of undetermined significance.
  • MGUS har en viss benägenhet att övergå i myelom eller andra lymfoproliferativa sjukdomar.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.