Polycytemi, erytrocytos

Basfakta

Definition

  • Förhöjd erytrocytmassa i kroppen:1-2
    • >125 % av det normala värdet, anpassat till kön och ålder
    • En sådan mätning utförs dock mycket sällan
    • EVF >0,6 (män) och >0,56 (kvinnor) talar starkt för förhöjd erytrocytmassa i kroppen
  • Värden vid polycytemia:

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Välgrundad misstanke

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Skriftlig patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.