Trombocytopeni

Basfakta

Definition

  • Trombocytopeni innebär ett lågt antal trombocyter:
    • Normalvärden för trombocyter (TPK) är 150–450 x 109/L (vuxna)1
    • Trombocytopeni föreligger när koncentrationen av trombocyter i blodet är <150 x 109/L1-4
    • Trombocytvärden 100–150 x 109/L har i vissa studier benämnt som gränsfall av trombocytopeni (på engelska borderline trombocytopenia):1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.