Trombocytopeni

Basfakta

Definition

  • Trombocytopeni föreligger när koncentrationen av trombocyter i blodet är mindre än 150 x 109/l.
  • Värden under 75 x 109/l kan ge ökad blödningstendens, medan värden under 10 x 109/l ofta ger spontana hudblödningar.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.