Trombofili

Basfakta

Definition

 • Samlingsbegrepp för flera medfödda och förvärvade sjukdomar som ökar risken för venös tromboembolisk sjukdom.1-2
 • Begreppet omfattar bland annat:
  • Medfödda tillstånd:3-4
   • Aktiverat protein C-resistens (APC-resistens) (genmutation med bildande av faktor V Leiden)
   • Antitrombin III-brist
   • Protein C-brist
   • Protein S-brist
   • Hyperhomocysteinemi
   • Förhöjd protrombinnivå (G20210A-mutation)
   • Förhöjd faktor VIII-, faktor IX- och faktor XI-nivå
   • Dysfibrinogenemi
   • Abnormal plasminogen
  • Förvärvade riskfaktorer:
   • Cancer
   • Inflammatoriska sjukdomar
   • Immobilisering
   • Trauman
   • Kirurgi och postoperativ fas
   • Kvinnliga könshormoner, p-piller
   • Graviditet och puerperium
   • Lupus antikoagulans
   • Antikroppar mot antikardiolipin
   • Heparininducerad trombocytopeni
   • Myeloproliferativa sjukdomar

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.