Perniciös anemi

  • DEFINITION:En typ av makrocytär anemi, förorsakad av en kronisk autoimmun atrofisk gastrit med nedsatt produktion av intrinsic factor, som leder till minskat upptag av vitamin B12 (kobalamin).
  • FÖREKOMST:Anses vara den vanligaste orsaken till vitamin B12-brist. Drabbar 1 av 1000 personer i befolkningen, men det är vanligare i högre åldrar.
  • SYMTOM:Såsom vid vitamin B12-brist, med tecken på anemi, neurologiska symtom och neuropsykiatriska symtom. 
  • KLINISKA FYND:Tecken på anemi, neurologiska fynd (särskilt ostadig gång, nedsatt proprioception, nedsatt vibrationssinne), tecken på neuropsykiatrisk påverkan. 
  • DIAGNOS:Diagnosen ställs med hjälp av blodprover.
  • BEHANDLING:Består av substitution med vitamin B12, antingen peroral behandling eller intramuskulär behandling. 

Basfakta

Definition

  • Perniciös anemi är en typ av makrocytär anemi, förorsakad av en kronisk autoimmun atrofisk gastrit med nedsatt produktion av intrinsic factor, som leder till minskat upptag av vitamin B12 (kobalamin).
  • Anemi definieras som:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.