Terapeutisk hemaferes

Basfakta

  • Hemaferes är ett samlingsbegrepp för extrakorporeal hantering av en patients eller en blodgivares blod där blodkropparna och plasman skiljs åt.
  • Teknikerna används vid:
    • Framställning av blodkomponenter från blodgivare
    • Behandling av specifika sjukdomar hos patienter

Terapeutisk hemaferes

Användningsområden

Aktuella indikationer enligt ASFA:


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.