Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Basfakta

Definition

  • Neoplastisk proliferation av lymfoblaster.1
  • Cancersjukdom som utgår från snabbväxande, omogna lymfatiska celler. Vid benmärgsengagemang kallas sjukdomen akut lymfoblastisk leukemi, vid lymfknuteengagemang med inget eller begränsat benmärgsengagemang kallas sjukdomen lymfoblastiskt lymfom.
  • Kan underklassificeras efter immunologisk fenotyp – B-linje, T-cells-ALL.
  • De här sjukdomarna är ofta mycket snabbväxande, i synnerhet Burkitts lymfom/leukemi. Snabb utredning med behandlingsstart inom ett till två dygn är ofta viktigt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.