Akut myeloisk leukemi (AML)

Basfakta

Definition1

  • Neoplastisk proliferation av omogna myeloida celler.
  • Akut myeloisk leukemi är en heterogen, klonal rubbning i de hematopoetiska blastcellerna, där cellernas förmåga att differentiera och att reagera på normala reglerande mekanismer av proliferationen blir störd.
  • Den här situationen leder utan behandling till dödliga infektioner, blödningar och organinfiltration inom månader till enstaka år efter ställd diagnos.
  • Subklassificering sker enligt WHO 2008 på grundval av historik (tidigare blodsjukdom eller cytotoxisk terapi), genetik och morfologi.
  • Nya riktlinjer ger mer bakgrund.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.