Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Basfakta

Definition

  • Är en monoklonal proliferation av mogna lymfocyter med särskild fenotyp i blod, benmärg, lymfkörtlar och annan lymfoid vävnad.
  • Mängden B-lymfocyter i blodet ska överstiga 5 x10(9)/liter.
  • KLL-celler är alltid B-celler med särskild fenotyp. Sjukdom som liknar KLL men där fenotypen inte överensstämmer med typisk KLL klassificeras som annan lymfoproliferativ sjukdom, eller eventuellt atypisk KLL.

Diagnostik

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.