Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Basfakta

Definition

  • Klonal proliferation som följd av malign transformation av en multipotent stamcell, något som leder till en överproduktion av främst myeloiska, men även andra blodceller.
  • Sjukdomen misstänks ofta på grund av fynd i blodprover som granulocytos med många omogna myeloiska celler, med eller utan basofili, anemi, trombocytos och splenomegali.
  • I senare faser karaktäriserad av granulocytos med många omogna celler, basofili, anemi, trombocytopeni och splenomegali.
  • Kronisk myeloisk leukemi betraktas som en modellsjukdom för andra cancertillstånd genom att genotypen är kartlagd och skräddarsydd målstyrd behandling har utvecklats.1
  • Med nya behandlingsmöjligheter har prognosen på senare år förbättrats väsentligt med förväntad normal livslängd för många patienter. 2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.