Hodgkins lymfom

  • Definition:Malign sjukdom med lymforetikulär proliferation som kan uppträda lokaliserad eller spridd. Genomgången EBV-infektion och immunsuppression kan ha betydelse för utveckling av sjukdomen.
  • Förekomst:I Sverige får cirka 200 personer Hodgkins lymfom årligen.
  • Symtom:Vanligaste presentationen är en förstorad och oöm lymfkörtel. Allmänsymtom med feber och viktminskning hos cirka 25 %.
  • Kliniska fynd:Förstorade lymfkörtlar, hepatosplenomegali, anemisymtom. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården.
  • Diagnostik:Biopsi/histologi från lymfkörtel.
  • Behandling:I de flesta fall med kurativt mål. Cytostatika, eventuellt i kombination med strålbehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.