Hodgkins lymfom

Basfakta

Definition

  • Lymfogranulomatos.
  • Hodgkins lymfom är en kronisk malign sjukdom med lymforetikulär proliferation som kan uppträda lokaliserad eller spridd.1
  • Som grund för behandling och prognos används den patologisk-anatomiska diagnosen och sjukdomens kliniska stadium.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.