Malignt lymfom hos barn

 • Definition:Malign utveckling av lymfoid vävnad, omfattar Hodgkins lymfom och Non-Hodgkin lymfom.
 • Förekomst:Varje år vårdas 2–3 barn barn för Hodgkins lymfom och 3–4 barn för non-Hodgkins lymfom per 100 000 barn i Sverige.
 • Symtom:Presenterar sig ofta som en förstorad och oöm lymfkörtel, oftast på halsen eller i axillen. 25 % har ytterligare symtom som feber, viktminskning och nattsvettningar. Vid non-Hodgkin-lymfom debuterar många med spridning utanför lymfkörtlar, exempelvis till hud, skelett, CNS eller lungor.
 • Kliniska fynd:Förstorad och oöm lymfkörtel. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården.
 • Diagnostik:Biopsi och histologi bekräftar diagnosen.
 • Behandling:Beror bland annat på histologisk diagnos och utbredning. Alternativ är strålbehandling, cytostatika, immunhämmande behandling och benmärgstransplantation.

Basfakta

Definition

 • Malign utveckling av lymfoid vävnad:1
 • Non-Hodgkin-lymfom hos barn:1
  • Heterogen sjukdomsgrupp med neoplastisk proliferation av lymfoida celler i lymfkörtlar eller annan lymfoid vävnad
  • Utgår från omogna (lymfoblastiska) eller mogna B-, T- eller NK-celler:
   • Lymfoblastiskt lymfom
   • Mogna B-cells lymfom:
    • Burkittlymfom
    • Diffust storcelligt B-cellslymfom
    • Primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom
   • Anaplastiskt storscellslymfom
   • Andra former, exempelvis primära CNS-lymfom
 • Hodgkins lymfom hos barn;
  • Delas in i klassiskt Hodgkins lymfom (cHL, utgör 95 %) och nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom (NLPHL, utgör 5 %)1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.