Malignt lymfom hos barn

Basfakta

Definition

  • Maligna lymfom omfattar Hodgkins sjukdom och Non-Hodgkins malignt lymfom.
  • Vid båda typerna drabbas lymfoid vävnad och retikuloendoteliala celler.
  • Non-Hodgkin-lymfom hos barn är vanligen lymfoblastiskt lymfom (lymfosarkom), och detta är oftast ett T-cellslymfom.
  • Hodgkins lymfom hos barn förekommer i fyra huvudtyper, lymfocytrikt, nodulär skleros, blandad celltyp och lymfocytfattigt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.