Non-Hodgkin lymfom

  • Definition:Non-Hodgkin lymfom är en heterogen sjukdomsgrupp med neoplastisk proliferation av lymfoida celler i lymfkörtlar eller annan lymfoid vävnad.
  • Förekomst:I Sverige får årligen cirka 1 700 personer diagnosen non-Hodgkin lymfom, något vanligare hos män jämfört med kvinnor.
  • Symtom:Förstorad lymfkörtel/lymfkörtlar, eventuellt nattsvettningar, feberepisoder, ofrivillig viktnedgång. Symtom kan saknas.
  • Kliniska fynd:Förstorade lymfkörtlar, hepatosplenomegali, anemisymtom. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården.
  • Diagnostik:Biopsi och histologi bekräftar diagnosen.
  • Behandling:Beror bland annat på histologisk diagnos och utbredning. Alternativ är strålbehandling, cytostatika, immunhämmande behandling och benmärgstransplantation.

Basfakta

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.