Non-Hodgkin lymfom

Basfakta

Definition

  • Lymfocytcancer.
  • Non-Hodgkin lymfom är en heterogen sjukdomsgrupp med neoplastisk proliferation av lymfoida celler som oftast är spridda i kroppen.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.