Hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS)

Basfakta

Definition

  • Hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS) är ett kliniskt syndrom som kännetecknas av ökande njursvikt i kombination med mikroangiopatisk hemolytisk anemi och trombocytopeni.1
  • Drabbar oftast spädbarn och små barn och börjar vanligtvis som diarrésjukdom med blodig diarré.
  • Ger feber, trombocytopeni, mikroangiopati, hemolytisk anemi, hypertoni och akut njursvikt.
  • Den dominerande orsaken till HUS i största delen av världen är EHEC-infektion, oftast med E. coli O157:H72, därefter serotyperna O26 och O111.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Kontroll och uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.