Några råd om att förebygga stroke

Patientinformation i digitalt format

Här är länken till patientinformationen i digitalt format. Denna länk är tillgänglig för alla på medibas.se

QR-kod

Avläsning av QR-koden leder till patientinformationen i digitalt format

Insert intro text here

Vad är xx?

Insert text here

Förekomst

Insert text here

Orsak

Insert text here

Diagnos

Insert text here

Behandling

Insert text here

Förlopp

Insert text here

Prognos

Insert text here

Vad ska man som drabbad tänka på?

Insert text here

Vill du veta mer

  • Länkar till relaterade texter i Medibas
  • Länk till professionstext
  • Eventuellt fler länkar för vidareinformation
  • Patientföreningar

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.