Akut kraftnedsättning

Basfakta

Definition

  • Stroke, slaganfall, innebär ett plötsligt insättande bortfall av kroppsfunktioner, så kallade neurologiska bortfall, som orsakas av rubbningar i hjärnans blodcirkulation.
  • Om förlusten av kroppsfunktionerna varar i mindre än 24 timmar används beteckningen transitorisk ischemisk attack, TIA. De flesta TIA-attacker varar i mindre än en timme.
  • Kraftnedsättning förekommer inte alltid vid stroke, och det finns andra orsaker till förlamning än stroke.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.