Blåsljud på hjärtat hos barn

Basfakta

Definition

  • Onormalt ljud i systole eller diastole vid auskultation av hjärtat hos barn.
  • De allra flesta blåsljuden är fysiologiska, det vill säga inte associerade med anatomiska eller funktionella avvikelser.
  • Blåsljud kan också vara tecken på en allvarlig medfödd hjärtsjukdom och ibland kan de utgöra de enda kliniska fynden.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.