Blåsljud på hjärtat hos vuxna

Basfakta

Definition

  • Onormalt ljud i systole eller diastole vid auskultation av hjärtat.
  • Ett blåsljud är ett uttryck för ett turbulent blodflöde.
  • Turbulens kan uppstå som följd av skadade klaffar, defekter i hjärtats anatomi, hög blodflödeshastighet eller ökad blodviskositet.

Differentialdiagnoser

 Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer och ljud


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.